Skip to main content

Leabhar-cheist gu bhi air ionnsachadh roimhe Leabhar-cheist na h-Eaglaise : air eadar-theangachadh gu Gaelic Albanach


Published 1863
SHOW MORE


Title from cover

Printer named in colophon: Inverness : Printed at the Courier Office


Volume 1863
Publisher Inbhirnis : J. Noble, sraid a chaisteal
Pages 28
Language Scottish Gaelic
Call number NG.1526.B.9(12)
Digitizing sponsor National Library of Scotland
Book contributor National Library of Scotland
Collection gaelic; nationallibraryofscotland; europeanlibraries
Notes No table-of-contents pages found.

Full catalog record MARCXML

[Open Library icon]This book has an editable web page on Open Library.

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Gaelic Books
by Grant, Peter, 1783-1867
67
0
0
Gaelic Books
by MacDonald, John, 1779-1849
80
0
0
Gaelic Books
83
0
0
Gaelic Books
by Munro, James, 1794-1870; Macdonald, Farquahar. Oran, air fogradh nan Gaidheal a tir nan ard-bheann; Comunn Gaidhealach. Meur Dhun-Eideann
32
0
0
Gaelic Books
by Flavel, John, 1630?-1691; Flavel, John, 1630?-1691. Comhradh cairdeil eadar ministeir agus Criosduidh amharusach, mu dheighinn sacramaid Suipeir an Tighearn; Gillies, James
28
0
0